V současné době tvoří redakci pouze vydavatel a šéfredaktor Jiří Krupa.    


Další činnosti související s vydáváním jsou zajišťovány dodavatelsky.

Vydavatel a šéfredaktor: Jiří Krupa, Sídliště 6. května 1056, 756 54 ZUBŘÍ
Adresa redakce: Vyškeřák, P.O.Box 6, 756 54 ZUBŘÍ
Tel. spojení na vydavatele: 602-704 368 (mobil);
571-659 659 (privat; zároveň "redakce")
E-mail: jura.krupa@volny.cz

Upozornění pro přispěvatele (kreslíře a autory psaných příspěvků):
- Vzhledem k rozšíření obsahu Vyškeřáka na 24 stran prosíme o zvýšenou aktivitu při tvorbě a zasílání příspěvků.
-   Přednost mají příspěvky s valašskou tématikou a vzhledem; texty za vás rádi upravíme do nářečí.
- Uvítáme psané příspěvky ve formě krátkých valašských povídaček a též vtipy (i kreslené) politické.
- Redakční uzávěrka Vyškeřáka je nejpozději šest týdnů před vydáním každého čísla.
- Redakční uzávěrka Oškeřáčka je už dva měsíce před vydáním čísla.
- Autoři kreslených vtipů od nás obdrží tzv. autorský výtisk.
- Nevyžádané příspěvky se nevracejí.
- Příspěvky nemohou být honorovány, pokud neobdržíme rodné číslo autora.

Zasílání starších výtisků a předplatné:
      Zájemcům o starší čísla VyškeřákaOškeřáčka, milovníkům (především) valašského humoru a sběratelům nabízíme jednotlivá čísla, popř. i kompletní ročníky 1995 až 2015, tj. celkem 100 čísel časopisu Vyškeřák a 17 čísel magazínu Oškeřáček - tedy zhruba 2750 stránek kreslených i psaných vtipů, valašských povídaček a rozhovorů s dosavadními osmačtyřiceti osobnostmi rodem či srdcem spjatými s Valašskem - členy našeho "Klubu přátel Vyškeřáka".
      Sběratelé vtipů mohou doplnit své sbírky, těm ostatním může naše nabídka posloužit např. jako vhodný dárek pro jejich blízké a přátele u příležitosti narozenin, význačných životních jubileí, Vánoc a podobně.
      Od r. 2003 vychází Vyškeřák opět coby čtvrtletník (jako „aprílové“, „dovolenkové“, „podzimní“ a „silvestrovské“ číslo), a to vždy v polovině měsíce března, června, září a prosince. Každé z těchto čísel už má 24 stran.
      Cena celoročního předplatného Vyškeřáka na rok 2016 se nemění. Pro ČR činí 120,-Kč (pro jednotlivě objednaná čísla 35,-Kč). Pro Slovensko platí cena 140,-Kč (resp. 40,-Kč/1 č.). Předplatné uhraďte na adresu redakce (viz tiráž) poštovní poukázkou typu C. Do „Zprávy pro adresáta“ (do kolonky uprostřed dole, nikoliv na zadní stranu ústřižku) napište, kolik kterých čísel si objednáváte (např. „Celoroční předpl. Vy/2016“ či „2x Vy č. 1/16 a 1x Vy č. 2/16“), a tomu přizpůsobte zaslanou částku. Pokud možno připište i svá telefonní čísla („pevná“ i „mobilní“) a další kontakty (např. svou e-mailovou adresu) pro usnadnění případné další vzájemné komunikace. Pokud se vám tyto údaje do onoho omezeného prostoru nepodaří vtěsnat, je lépe zaslat je -zároveň, „extra“- pomocí eln. pošty či holt v dopise... Objednané výtisky obdržíte poštou zhruba do dvou týdnů po vydání.
      O vydání magazínů Oškeřáček v roce 2016 jednáme; zatím si je tedy neobjednávejte. Pokud se je podaří vydat, dozvíte se to ve Vyškeřáku a též na našich internetových stránkách, na nichž naleznete též eln. adresu vydavatele.
      Pro úplnost ještě dodávám: Mimořádné číslo magazínu Vyškeřáka Oškeřáček vyšlo v prosinci r. 2002. Nabídlo celou řadu zajímavostí a především zmapovalo století vydávání Vyškeřáka. V r. 2003 Oškeřáček nevyšel; v r. 2004 však vyšla hned dvě jeho speciální čísla s podtitulem „To NAJ... z Vyškeřáka za posledních deset rokú“. Prodejní cena těchto tří magazínů (už na formátu A4, 36-i stránkových, s barevnou obálkou na křídovém papíru) byla 36,-Kč a můžete si je (za sníženou cenu) objednat... viz níže.
Starší čísla Vyškeřáka i jeho magazínu Oškeřáček si nadále můžete objednávat pomocí dopisů či koresp. lístků (na adrese redakce) nebo pomocí eln. pošty. Vždy opět specifikujte svou objednávku a připište veškeré kontakty (jako při objednávání předplatného). Na veškerá zaslaná starší čísla dostanete slevu ve výši 15-25% (dle roku vydání). Požadované výtisky (pokud je ještě máme na skladě) vám pak zašleme poštou.

Informace pro čtenáře a fanoušky:
      Bližší informace o setkání kreslířů Vyškeřáka najdete na str. RARITY A AKTUALITY.
   

   

zpět na úvodní stránku